Rabu, 08 September 2010

Kuota Tambahan Peserta Sertifikasi Mapel Agama UIN Malang Tahap II

Sehubungan dengan turunnya kuota tambahan sertifikasi tahun 2010 untuk LPTK UIN Maliki Malang. Mohon nama yang tercantum untuk hadir pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 18 September 2010
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Aula Kemenag Kab. Kediri
Acara : Pengarahan pembuatan portofolio dan pengisian blangko peserta

Daftar nama-nama peserta DOWNLOAD_DISINI

No.Nama GuruNomor PesertaMapelINSTANSI
1 Arbangatun10 05 13 020 2 0804Guru KelasRA Al Azhar
2 Nuryati10 05 13 020 2 0777Guru KelasRA Al Hikmah
3 Istikomah10 05 13 020 2 0791Guru KelasRA Al Hikmah
4 Niswatul Afifah10 05 13 020 2 0780Guru KelasRA Darussalam
5 Wiji Rahayu10 05 13 020 2 0738Guru KelasRA Darussalam Semen
6 Juwariyah10 05 13 020 2 0756Guru KelasRA KM Tarbiyatul Athfal
7 Umi Kulsum10 05 13 020 2 0743Guru KelasRA Kusuma Mulia
8 Kuni Muti'ah10 05 13 020 2 0782Guru KelasRA Kusuma Mulia
9 Maslihatin10 05 13 020 2 0768Guru KelasRA Kusuma Mulya XXV
10 Siti Fatayati10 05 13 027 2 0713Guru KelasMI Al Falah
11 Khusnul Khotimah10 05 13 027 2 0714Guru KelasMI Arrohman
12 Erwantoro10 05 13 027 2 0726Guru KelasMI Al Falah
13 Umi Hanik10 05 13 027 2 0761Guru KelasMI Al Huda
14 Abdul Haris Mufti10 05 13 027 2 0729Guru KelasMI Al-Huda
15 Nur Kholiq10 05 13 027 2 0754Guru KelasMI Al-Muwazanah
16 Azizatul Mar'ati10 05 13 027 2 0793Guru KelasMI Al-Muwazanah
17 Arifin Baidhowi10 05 13 027 2 0794Guru KelasMI An Nidzom
18 Luluk'ul Mahbubah10 05 13 027 2 0805Guru KelasMI An Nidzom
19 Latifatun Na'imah10 05 13 027 2 0763Guru KelasMI Arrahmah
20 Rurul Siti Rahayu10 05 13 027 2 0764Guru KelasMI Arrahmah
21 Abdul Jalil10 05 13 027 2 0721Guru KelasMI As-Salafiyah
22 M. Ansori10 05 13 027 2 0730Guru KelasMI As-Salafiyah
23 Muhammad Anwar Zainuri10 05 13 027 2 0770Guru KelasMI As-Salafiyah
24 Yayuk Mariati10 05 13 027 2 0751Guru KelasMI Bustanul Ulum
25 Dewi Zaenab10 05 13 027 2 0727Guru KelasMI Darul Hikmah
26 Nurul Maftukah10 05 13 027 2 0758Guru KelasMI Darul Huda
27 Nurul Chasanah10 05 13 027 2 0749Guru KelasMI Darul Ulum
28 Kamilatul Umah10 05 13 027 2 0716Guru KelasMI Diponegoro
29 Nurul Hidayah10 05 13 027 2 0775Guru KelasMI Kunuzun Naza
30 Rodiyah10 05 13 027 2 0735Guru KelasMI Mafatihul Huda
31 Muh. Lu'ayyi10 05 13 027 2 0748Guru KelasMI Mafatihul Huda
32 Moh. Miftachul Huda10 05 13 027 2 0781Guru KelasMI Mafatihul Huda
33 Ifmawati10 05 13 027 2 0753Guru KelasMI Miftahul Huda
34 Puji Astutik10 05 13 027 2 0783Guru KelasMI Miftahul Huda
35 Siti Musaropah10 05 13 027 2 0739Guru KelasMI Miftahul Huda Bakalan
36 Umi Rosidah10 05 13 027 2 0750Guru KelasMI Miftahul Huda Sumberjo
37 Rohmadun Zaini10 05 13 027 2 0769Guru KelasMI Miftahul MubtadIIn
38 Musayidah10 05 13 027 2 0792Guru KelasMI Miftahul Sibyan
39 Ahmad Saiful Arifin10 05 13 027 2 0800Guru KelasMI Mihfarul Ulum
40 Miftahul Hidayatus Sholihah10 05 13 027 2 0715Guru KelasMI Muhammadiyah
41 Wakini10 05 13 027 2 0772Guru KelasMI Nabatul Ulum
42 Tukino10 05 13 027 2 0789Guru KelasMI Nabatul Ulum
43 Mufidatun Ni'mah10 05 13 027 2 0734Guru KelasMI Nasy'atul Mujahidin
44 Umi Salamah10 05 13 027 2 0725Guru KelasMI Nurudzolam
45 Akrom Zubaidi10 05 13 027 2 0757Guru KelasMI Nurul Huda
46 Lilik Maslihah10 05 13 027 2 0717Guru KelasMI Nurul Ulum
47 Siti Rohmi10 05 13 027 2 0724Guru KelasMI Plus Al-Asy'ari
48 Istikomah10 05 13 027 2 0788Guru KelasMI Plus Al-Asy'ari
49 Indun Nurahesti U.I10 05 13 027 2 0796Guru KelasMI PSM Gempolan I
50 Marsinah10 05 13 027 2 0755Guru KelasMI PSM Gempolan II
51 Umi Maslikah10 05 13 027 2 0771Guru KelasMI PSM Gondang
52 Lilik Hariyati10 05 13 027 2 0745Guru KelasMI Raudlatul Ulum
53 Mochamad Imron S.10 05 13 027 2 0760Guru KelasMI Raudlatus Shibyan
54 Saeroji10 05 13 027 2 0752Guru KelasMI Roudlotul MubtadIIn
55 Sriamah10 05 13 027 2 0731Guru KelasMI Roudlotut Tholabah
56 Taufiqurrohman10 05 13 027 2 0732Guru KelasMI Roudlotut Tholabah
57 M. Mahsun10 05 13 027 2 0779Guru KelasMI Roudlotut Tholabah
58 Bastomi10 05 13 027 2 0747Guru KelasMI Tanwirul Fuad
59 Tintin Winarsih10 05 13 027 2 0733Guru KelasMI Tarbiyatul Athfal
60 Muhartutik10 05 13 027 2 0728Guru KelasMI Tarbiyatul Islam
61 Sahudi10 05 13 027 2 0767Guru KelasMI Tarbiyatul Islam
62 A'an Sutanto10 05 13 027 2 0803Guru KelasMI Tarbiyatul Islam
63 Miftakun Huda10 05 13 027 2 0744Guru KelasMI Taufiqiyatul Asna
64 Samsudin10 05 13 027 2 0786Guru KelasMI TPI Gurah
65 Khususiyati10 05 13 027 2 0774Guru KelasMI YPI Mranggen
66 Kamim10 05 13 027 2 0720Guru KelasMIN Doko
67 Siti Sholihah10 05 13 027 2 0741Guru KelasMIN Doko
68 Muzayanah10 05 13 027 2 0773Guru KelasMIN Kanigoro
69 Siti Munirotul Mardiyah10 05 13 712 2 0746Aqidah AkhlakMTs Hasan Muchyi
70 Mahyudin10 05 13 713 2 0795FiqihMTs Hasan Muchyi
71 Shobirin10 05 13 714 2 0766S K IMTs Islamiyah
72 Abd. Malik10 05 13 712 2 0719Aqidah AkhlakMTs Ma'arif Pare
73 Erna Fatmawati10 05 13 713 2 0765FiqihMTs Manba'ul Afkar
74 Saeran10 05 13 167 2 0802Bahasa ArabMTs Manbaul Ulum
75 Lailatul Hasanah10 05 13 712 2 0722Aqidah AkhlakMTs Sunan Ampel
76 Saiful Anam10 05 13 167 2 0742Bahasa ArabMTs Sunan Ampel
77 Nifatul Hidayah10 05 13 711 2 0759Qur'an HaditsMTs Sunan Ampel
78 Dewi Lailiyah10 05 13 713 2 0762FiqihMTs Sunan Ampel
79 Siti Robi'ah10 05 13 714 2 0797S K IMTs Sunan Ampel
80 Mohamad Ridwan10 05 13 713 2 0778FiqihMTs Taufiqiyatul Asna
81 Syaifudin Zuhri10 05 13 714 2 0718S K IMTs Zainul Hasan
82 Endang Kartika Dewi10 05 13 712 2 0776Aqidah AkhlakMTsN Kandat
83 Miftahur Rohmah10 05 13 714 2 0801S K IMTsN Pagu
84 Supinah10 05 13 714 2 0723S K IMTsN Pare I
85 Imam Maksum10 05 13 167 2 0736Bahasa ArabMTsN Puncu
86 Agus Santoso10 05 13 713 2 0799FiqihMA Hasanuddin Pare
87 Nurul Asyhariyah10 05 13 713 2 0798FiqihMA Raudlatut Thalabah
88 Heni Setyowati, S.Ag10 05 13 127 2 0740PAISMKS Karya
89 Drs. Anshory10 05 13 127 2 0737PAISMPN 1 Kandangan
90 Drs. Parmujiono10 05 13 127 2 0784PAISMPN 1 Puncu
91 Himatun Nadhifah10 05 13 127 2 0785PAISMPS Kepung
92 Drs. Ahmad Rochim10 05 13 127 2 0790PAISMPS Mardi Utomo
93 Imam Shodiq, S.Ag10 05 13 127 2 0787PAISMPS Muhammadiyah 4


Nb: Peserta yang tidak hadir harap mengirimkan pemberitahuan.
Informasi Terkait: